มาตรฐานบริการ   เชี่ยวชาญงานขาย
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ฝากขาย ต้องการซื้อ ฝากเช่า ต้องการเช่า สมัครงาน ติดต่อเรา
 • ขายที่ดินเปล่า ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา 2 ไร่ 4 ล้าน ปทุมธานี
ขาย ที่ดินเปล่า ระหว่างลำลูกกา คลอง 13 และ คลอง 14 ต.พืชอุดม อ.ลำ

ราคา  4,000,000 บาท
Code : 10001474

 
สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 • • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • • ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.จีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • • ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 • • ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
 • • ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จก.(มหาชน)
 • • ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.สากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • • ธ.ออมสิน
 • • ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 • • ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
 • • ธ.ฮ่องกง
 • • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • • บจ. ทิสโก้ลิสซิ่ง จำกัด
 • • บจ. บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
 • • บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ
 • • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
 • • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
 • • บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
 • • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • ธนาคาร เบอร์โทรศัพท์
    กรุงเทพ   1333
    กรุงไทย 
    0-2665-5000
    กรุงศรีอยุธยา 
    0-2296-3000
    กสิกรไทย   0-2273-1610 ถึง 13
    DBS ไทยทนุ 
    0-2230-5599
    ทหารไทย 
    1558 กด *
    ไทยพาณิชย์ 
    0-2544-5000
    ธนชาติ 
    0-2655-9000
    นครหลวงไทย 
    0-2655-9000
    ยูโอบี รัตนสิน 
   
    ศรีนคร 
    0-2224-5783 , 0-2223-2695
    ออมสิน 
    0-2299-8000
    อาคารสงเคราะห์ 
    0-2202-1453 ถึง 6
    เอเชีย 
    0-2285-1555