มาตรฐานบริการ   เชี่ยวชาญงานขาย
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ฝากขาย ต้องการซื้อ ฝากเช่า ต้องการเช่า สมัครงาน ติดต่อเรา
  • ขายที่ดินเปล่า ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา 2 ไร่ 4 ล้าน ปทุมธานี
ขาย ที่ดินเปล่า ระหว่างลำลูกกา คลอง 13 และ คลอง 14 ต.พืชอุดม อ.ลำ

ราคา  4,000,000 บาท
Code : 10001474

 

เกี่ยวกับเรา


Company Profile

คุณอธิพัชร์ พัชรสิษฐ์ถาวร
กรรมการผู้จัดการ
เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจ บริการ และ ให้คำปรึกษา ด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจัดได้ว่าเป็น บริษัทฯ ชั้นนำ ในอันดับต้นๆ ของธุรกิจนี้ เพราะ ผู้บริหาร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์ ทางด้าน ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างมืออาชีพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี

บริษัทฯ ดำเนินการธุรกิจ บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้
1. ให้บริการ รับฝากขาย ฝากซื้อ เช่า เซ้ง อสังหาริมทรัพย์ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ จะได้ขาย  ทรัพย์สิน ในราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาทุนราคาประเมิน และ ราคาตลาด ที่สมเหตุ สมผล เป็นบันทัดฐานผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ที่ได้คัดเลือกมาแล้วโดยเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับตลาด และ ทางบริษัทฯ มีขั้นตอนในการให้บริการ และอำนวยความสะดวก ตลอดจนมาตรฐานการบริการอย่างมืออาชีพ ให้แก่ผู้ฝากขาย และ ผู้ซื้อทรัพย์สินในฐานะที่ปรึกษาในธุรกิจ ฝากขาย ฝากซื้อ เช่า เซ้ง อสังหาริมทรัพย์

2. บริการรับบริหารโครงการขาย (อสังหาริมทรัพย์)บริษัทฯ รับบริหารโครงการขายอสังหาริมทรัพย์ โครงการใหม่ของ หมู่บ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ที่ดินจัดสรร สวนเกษตร รีสอร์ท ฯลฯ
       บริษัท อธิพัชร์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
นโยบายของบริษัท

1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ ฝากขาย ฝากซื้อ เช่า เซ้ง อสังหาริมทรัพย์ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและ เป็นธรรมต่อผู้ฝากขาย และ ผู้ฝากซื้อ ในฐานะเป็นตัวกลาง และที่ปรึกษา ตลอดจนให้บริการที่ดี และ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

2. ส่งเสริม ให้ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ มีจรรยาบรรณในธุรกิจ อย่างมืออาชีพ โดยแท้จริง และ เป็นที่ยอมรับว่า การใช้บริการตัวแทนฝากขาย ฝากซื้อ เช่า เซ้ง อสังหาริมทรัพย์ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขาย หรือ ซื้ออสังหาริมทรัพย์

3. บริษัทฯ จะดำเนินนโยบายในการประสานงาน การขายทรัพย์สิน กับบริษัทในธุรกิจเดียวกันที่มีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพโดยวิธี Co Broker เพื่อช่วยดำเนินการขายทรัพย์สิน ทำให้ ขายหรือ ซื้อ ทรัพย์สินได้เร็ว และ ได้ราคา

          รูปบรรยากาศ
คุณอธิพัชร์ พัชรสิษฐ์ถาวร
กรรมการผู้จัดการ
สำนักงาน ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงาน ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงาน ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีี
สำนักงาน ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงาน ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงาน ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงาน ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี