มาตรฐานบริการ   เชี่ยวชาญงานขาย
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ฝากขาย ต้องการซื้อ ฝากเช่า ต้องการเช่า สมัครงาน ติดต่อเรา
  • ขาย ทาวน์เฮ้าส์ ฟ้าปิยรมย์ เทนโดร เฟส 15 หลังมุม พร้อมอยู่ 2.999 ล้าน จ.ปทุมธานี
ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น หลังมุม ม.ฟ้าปิยรมย์ เทนโดร เฟส 15 อายุ

ราคา  2,999,000 บาท
Code : 80000764

  • ขายที่ดินเปล่า ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี ติดถนนสุวรรณศร 22 ล้าน จ.ปราจีนบุรี
ขาย ที่ดินเปล่า ติดทางสุวรรณศร  เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 2 ตร.ว. (ห

ราคา  22,000,000 บาท
Code : FB003

 

8 เงื่อนไข ก่อนเซ็นสัญญาซื้อขายบ้าน

ปัจจุบันการใช้สัญญาได้เข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจและเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคม 
อาทิ สัญญารับประกันสินค้า สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาเช่าซื้อรถยนต
์และรถจักรยานยนต์ สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

สัญญาเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคยินยอมกระทำร่วมกันแต่เพราะสัญญานั้น
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ร่างขึ้นมา และเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาแต่ฝ่ายเดียว

ซึ่งถ้าพิจารณารายละเอียดในสัญญาจะพบว่าข้อความในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและเอาเปรียบผู้บริโภคเสมอ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ใช้ข้อความในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและไม่ปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง สคบ. ใคร่ขอแนะนำหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของสัญญาควรเขียนระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญาอะไร

2. ชื่อที่อยู่คู่สัญญามีกี่ฝ่ายกี่คน ใครบ้าง อยู่ที่ไหน อย่างไร

3. ความสามารถของคู่สัญญาต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถทำสัญญาได้ตามกฎหมาย 
ถ้าเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน ถ้ามีคู่สมรสจะต้องให้ความยินยอมด้วย

4. แบบของสัญญาต้องถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนด เช่น 
สัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานสัญญา
จะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ

5. ค่าเสียหายเมื่อมีการปฏิบัติผิดสัญญา ก็ควรระบุกำหนดไว้ด้วย

6. ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ควรระบุไว้ให้ชัดเจนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ

7. ลายมือชื่อคู่สัญญา ควรลงชื่อต่อหน้ากันทั้งสองฝ่าย ถ้าเขียนหนังสือไม่เป็นก็ใช้พิมพ์ลายนิ้วมือ โดยลงชื่อพยาน 2 คนรับรอง

8.พยานสัญญาควรจะมีพยานรู้เห็นในการทำสัญญาลงชื่อเป็นพยานไว้ด้วยในขณะทำสัญญา
หากมีปัญหาจะได้นำพยานนั้นมายืนยันได้

ผู้บริโภคควรศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนลงนามในสัญญา
หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจในความชัดเจนของสัญญาก็ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ให้แน่ชัดเสียก่อน

ที่มา : หนังสือบ้านพร้อมอยู่