มาตรฐานบริการ   เชี่ยวชาญงานขาย
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ฝากขาย ต้องการซื้อ ฝากเช่า ต้องการเช่า สมัครงาน ติดต่อเรา
 • ขายที่ดินเปล่า ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา 2 ไร่ 4 ล้าน ปทุมธานี
ขาย ที่ดินเปล่า ระหว่างลำลูกกา คลอง 13 และ คลอง 14 ต.พืชอุดม อ.ลำ

ราคา  4,000,000 บาท
Code : 10001474

 

บริการของเรา


บริษัทฯ บริการผู้ฝากขายทรัพย์สิน ดังนี้

 • 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่จะขาย
 • 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ การตั้งราคาขายทรัพย์สิน โดยใช้เกณฑ์ของราคาต้นทุน ราคาประเมิน และ ราคาตลาด
 • 3. ตรวจสภาพทรัพย์สิน ที่จะฝากขาย (แนะนำสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุงบางประการ หรือ ขายตามสภาพทรัพย์สิน)
 • 4. ติดป้ายประกาศขายหน้าทรัพย์สิน และป้ายเสริมตามบริเวณใกล้เคียง
 • 5. ถ่ายรูปทรัพย์สิน เพื่อทำการตลาด
 • 6. นำรูปถ่ายทรัพย์สิน พร้อมข้อมูลทรัพย์สินทำการตลาดเช่น ลงสื่อโฆษณาในหนังสือต่างๆ
 • 7. นำรูปถ่ายทรัพย์สิน พร้อมข้อมูลทรัพย์สิน ลงใน Website : www.athipach-property.com
 • 8. ประสานงานกับ บริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อช่วยดำเนินการขายทรัพย์สิน
 • 9. พาลูกค้าที่สนใจทรัพย์สิน ชมทรัพย์สินที่ฝากขาย และให้ข้อมูล
 • 10. เป็นตัวกลาง ระหว่างผู้ฝากขาย และ ผู้จะซื้อทรัพย์สิน ในการเจรจาต่อรองราคา ให้เป็นที่ พอใจของทั้งสองฝ่าย
 • 11. จัดทำสัญญา จะซื้อ จะขาย หรือ สัญญาเสนอซื้อ เสนอขาย ให้กับผู้ฝากขาย และ ผู้ที่จะซื้อ
 • 12. แนะนำสินเชื่อ ให้กับผู้ซื้อ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด และกู้ได้สูงสุด
 • 13. ดำเนินการเรื่องเอกสารและนิติกรรมต่างๆ ให้ถูกต้อง และ เรียบร้อย
 • 14. ให้คำปรึกษา และ แนะนำ ทางด้านภาษี และ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 • 15. ให้คำปรึกษา และ แนะนำ การโอน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ
 • 16. ให้คำปรึกษา และ แนะนำ ทรัพย์สินที่ดีมีคุณภาพ ถ้าผู้ฝากขายต้องการซื้อทรัพย์สินใหม่
   

บริษัทฯ บริการผู้ซื้อทรัพย์สิน ดังนี้

 • 1. ให้ข้อมูล และ คำแนะนำ ผู้สนใจซื้อทรัพย์สินในเรื่อง ทำเล สถานที่ตั้งทรัพย์สิน เส้นทางโทรคมนาคม แนวรถไฟฟ้า สภาพเศรษฐกิจของที่ดิน
 • 2. ให้คำแนะนำ และ พาชมทรัพย์สินที่จะซื้อ
 • 3. เป็นตัวกลางระหว่างผู้ฝากขาย และ ผู้จะซื้อ ในการเจรจาต่อรองราคา ให้เป็นที่พอใของทั้งสองฝ่าย
 • 4. จัดทำสัญญา จะซื้อ จะขาย หรือ สัญญาเสนอซื้อ เสนอขาย ให้กับผู้ฝากขาย และ ผู้ที่จะซื้อ
 • 5. แนะนำสินเชื่อ ให้กับผู้ซื้อ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด และกู้ได้สูงสุด
 • 6. ดำเนินการเรื่องเอกสารและนิติกรรมต่างๆ ให้ถูกต้อง และ เรียบร้อย
 • 7. ให้คำปรึกษา และ แนะนำ ทางด้านภาษี และ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 • 8. ให้คำปรึกษา และ แนะนำ การโอน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ

บริษัทฯ บริการรับฝากเช่า ดังนี้

 • 1. บริการหาผู้เช่า ให้ผู้ให้เช่าพิจารณาก่อนตกลงการเช่า เช่น ผู้เช่าทำงานอะไร ใช้สถานที่เช่าอยู่อาศัยหรือประกอบการค้า ทำธุรกิจ ฯลฯ
 • 2. พิจารณาผู้เช่าถึงรายได้ ระยะเวลาเช่า
 • 3. เป็นตัวกลางการเจรจาต่อรองราคาค่าเช่า รวมถึงเงื่อนไขการเช่า เช่น เงินประกันการเช่า เงินประกันความเสียหาย ระยะเวลาเช่า ฯลฯ
 • 4. ส่งร่างสัญญาเช่าให้ผู้ให้เช่าพิจารณาตามความต้องการ และส่งให้ผู้เช่า ปรับสัญญาเช่าให้เป็นไปตามความต้องการทั้งสองฝ่าย เมื่อสรุปสัญญาตามข้อตกลงที่ต้องการทั้งสองฝ่ายแล้ว บริษัทฯ จะนัดทำสัญญาเช่าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา
 • 5. ผู้ให้เช่าจะได้รับสัญญาเช่า 1 ฉบับ (คู่สัญญา) สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่า และที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทร.

บริษัทฯ บริการเช่าทรัพย์สิน ดังนี้
บริษัทฯ    มีทรัพย์สินเสนอผู้เช่าจำนวนมาก    บริษัทฯ  มีบริการดังต่อไปนี้

 • 1. แนะนำทรัพย์สินที่ต้องการเช่า
 • 2. พาชมทรัพย์สินที่จะเช่า และข้อตกลงในการเช่า เช่น ค่าเช่า ค่าประกันการเช่า ค่าประกันความเสียหาย ระยะเวลาการเช่า ฯลฯ
 • 3. เสนอสัญญาเช่าให้พิจารณาตามที่ต้องการเช่า และเงื่อนไขของผู้ให้เช่า สรุปสัญญาเช่าให้เป็นไปตามความต้องการทั้งสองฝ่าย
 • 4. นัดทำสัญญาเช่า ส่งมอบทรัพย์สินที่จะเช่าให้ผู้เช่า
 • 5. ผู้เช่าจะได้รับสัญญาเช่า 1 ฉบับ (คู่สัญญา) สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า สำเนาโฉนดทรัพย์สินที่เช่า (ชื่อหลังโฉนดให้ตรงกับสัญญาเช่า)